Jak zmieniało się bezpieczeństwo pracy w Polsce i na świecie?

Wiele się wydarzyło w Polsce w przeciągu ostatnich 30 lat. Upadek komunizmu spowodował narodzenie się kapitalizmu. „Wolna amerykanka” jak niektórzy mówią, zapanowała w polskich miastach i wsiach. Prawo jeszcze nie dogoniło zmieniającego się świata, dlatego ludzie zostali obdarowani wielką wolnością, która wiązała się z wielkimi szansami, jak i zagrożeniami. Nie od dziś wiadomo, że kapitalizm pozostawiony sam […]