Obowiązkowe szkolenia BHP

Z przepisów prawa pracy, a dokładnie art. 237 [3] Kodeksu Pracy, wynika, iż obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. BHP). Prawo nie przewiduje w tym zakresie prawie żadnych wyjątków (od 1 stycznia 2019 r. zwolnieni z okresowych szkoleń BPH są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców z grupy w której […]

Jak zmieniało się bezpieczeństwo pracy w Polsce i na świecie?

Wiele się wydarzyło w Polsce w przeciągu ostatnich 30 lat. Upadek komunizmu spowodował narodzenie się kapitalizmu. „Wolna amerykanka” jak niektórzy mówią, zapanowała w polskich miastach i wsiach. Prawo jeszcze nie dogoniło zmieniającego się świata, dlatego ludzie zostali obdarowani wielką wolnością, która wiązała się z wielkimi szansami, jak i zagrożeniami. Nie od dziś wiadomo, że kapitalizm pozostawiony sam […]