Badania kamerą termowizyjną – niezbędne narzędzie w diagnostyce budynków

Badania kamerą termowizyjną to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w diagnostyce budynków. Dzięki nim możliwe jest szybkie i precyzyjne określenie miejsc, w których dochodzi do strat ciepła, a także wykrycie ewentualnych awarii instalacji grzewczych czy elektrycznych. Co więcej, badania termowizyjne pozwalają zidentyfikować nieprawidłowości w izolacji termicznej budynku oraz wykryć mostki termiczne, które są główną przyczyną niskiej […]