Medycyna estetyczna – walka z niedoskonałościami pacjenta

Medycyna estetyczna zajmuje się bezpiecznymi i małoinwazyjnymi zabiegami, które mają na celu poprawę defektów urody, aparycji, a co za tym idzie samopoczucia pacjenta i jego samoocenę. Jest elementem uzupełniającym pomiędzy kosmetologią a chirurgią plastyczną. Dzięki medycynie estetycznej ludzie zdrowi mogą poprawić sobie komfort życia. W pierwszym etapie, działania nakierunkowanie są na profilaktykę starzenia się skóry. […]

Piękny makijaż

Podobnie jak w przypadku tatuaży, makijaż permanentny może mieć powikłania, takie jak migracja, alergie na pigmenty, tworzenie się blizn, ziarniniaków i bliznowców, pękanie skóry, łuszczenie, powstawanie pęcherzy i miejscowe zakażenie. Stosowanie niesterylnych narzędzi do tatuowania może zarazić pacjenta poważnymi chorobami, takimi jak HIV i zapalenie wątroby. Mogą również wystąpić problemy z usunięciem z powodu niezadowolenia […]