Jak zmieniało się bezpieczeństwo pracy w Polsce i na świecie?


Wiele się wydarzyło w Polsce w przeciągu ostatnich 30 lat. Upadek komunizmu spowodował narodzenie się kapitalizmu. „Wolna amerykanka” jak niektórzy mówią, zapanowała w polskich miastach i wsiach. Prawo jeszcze nie dogoniło zmieniającego się świata, dlatego ludzie zostali obdarowani wielką wolnością, która wiązała się z wielkimi szansami, jak i zagrożeniami. Nie od dziś wiadomo, że kapitalizm pozostawiony sam sobie stwarza wiele okazji do nadużyć. Było to już widoczne w epoce przemysłowej, gdzie często dochodziło do wypadków związanych z utratą zdrowia, czasem też życia. Przepisy BHP nie obowiązywały, ponieważ nie były odgórnie narzucone, więc właściciele nie przejmowali się nimi. Jednak z czasem do głosu zaczęły dochodzić opinie niezadowolonej klasy robotniczej, która poświęcała wiele czasu, więc również życia na prace, gdzie istniał szereg zagrożeń. Dzięki tamtym wydarzeniom obecnie szkolenia BHP stały się standardem, a kontrole i inspekcje odgórnie narzucone starają się przybliżyć sytuacje do idealnej, w której miejsce pracy jest tak bezpieczne jak to tylko możliwe, dzięki czemu pracownicy mogą czuć się bezpiecznie i ze spokojem oddać się wykonywaniu obowiązków służbowych.