Obowiązkowe szkolenia BHP


Z przepisów prawa pracy, a dokładnie art. 237 [3] Kodeksu Pracy, wynika, iż obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. BHP). Prawo nie przewiduje w tym zakresie prawie żadnych wyjątków (od 1 stycznia 2019 r. zwolnieni z okresowych szkoleń BPH są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców z grupy w której występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości). Zatem obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje każdego pracodawcę, w tym osobę fizyczną, która zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Dla pracodawców, którzy nie przestrzegają tego nakazu grożą surowe sankcje np. grzywna w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł, zaś dla osób prawnych i jednostek prawnych kara może wynieść nawet 50 000 zł. Warto zatem wiedzieć jak skutecznie i prawidłowo zrealizować ten obowiązek. Można w tym zakresie skorzystać ze wsparcia profesjonalnego podmiotu. Szkolenia BHP Poznań organizuje cyklicznie tego rodzaju rodzaju instruktarze dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej. W przemyśle występuje wiele czynników szkodliwszy dla zdrowia oraz potencjalnych zagrożeń mogących stać się przyczyną wypadku. W zakładach przemysłowych występują bowiem bardzo często różnego rodzaju warunki szkodliwe pracy. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy:
– fizyczne – hałas, praca z maszynami i urządzeniami, praca z ostrymi przedmiotami oraz w niskiej lub wysokiej temperaturze,
– chemiczne – narażenie na działanie substancji toksycznych, drażniących, rakotwórczych lub uczulających,
– biologiczne – grzyby, bakterie i wirusy, które mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowia pracownika.
Szczególnie dla pracowników narażonych na ciągłe działanie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych czynników konieczne jest właściwe przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zaznajomić pracowników z bezpieczną pracą i dbaniem o własne i innych bezpieczeństwo.

Dodatkowe informacje: www.bhp-prometeo.pl